Wat is PMKT

Psychomotorische kindertherapie is een therapie voor kinderen van 4-12 jaar of mensen met een ontwikkelingsleeftijd van 4-12 jaar  die vastlopen in hun ontwikkeling en dat laten zien in hun gedrag. Het doel van psychomotorische kindertherapie  is om deze ontwikkeling weer op gang te brengen, waarna ouders en kind weer in staat zijn op eigen kracht verder te gaan.

De therapeut sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Tijdens de therapiesessie zal gebruik worden gemaakt van, creatieve middelen, spel, bewegen. Gekozen wordt voor het middel waarbij het kind zich het beste kan uiten. Door spelen en bewegen krijgt het kind de kans nieuwe ervaringen op te doen en eventuele negatieve ervaringen te verwerken. Ook het zelfvertrouwen van het kind zal hierdoor worden vergroot.

Door de veilige therapeutische omgeving en de deskundige reactie van de therapeut op de uitingen van het kind, gaat het kind nieuwe gedragspatronen ontwikkelen. Emoties en andere uitingen van het kind worden door de therapeut verwoord. Hierdoor krijgt het kind meer grip op zijn/haar eigen behoeften en gevoelens.

Voor het welslagen van de behandeling is het belangrijk dat de omgeving kan inspelen op de nieuwe reactiepatronen die het kind laat zien. Dit is nodig om een goede transfer naar de buitenwereld te maken. Daarom is er regelmatig contact met ouders/verzorgers over de voortgang van de therapie en de ontwikkelingen die zij bij het kind zien.