Wie ben ik

Ik ben Louisa Meenks (1985). Ik heb jarenlang in de verstandelijke gehandicapten sector gewerkt. Ik werkte met mensen met een ernstige verstandelijke beperking en daarbij komende gedragsproblematiek. Mijn nieuwsgierigheid waar deze problemen vandaan kwam en ze hierin te ondersteunen werd steeds groter. Daarbij wilde ik de mogelijkheid hebben om mensen de tijd en aandacht te bieden die ze nodig hebben. Dit is voor mij de reden geweest om de opleiding tot psychomotorisch kindertherapeut te gaan volgen. Ook ben ik werkzaam geweest als ambulante medewerker verbonden aan een medisch kinderdagverblijf verbonden aan een jeugdzorg organisatie. In dit jaar heb ik veel ervaring mogen opdoen, maar kwam ik er ook achter dat ik me als een vis in het water voelde wanneer ik individueel met het kind bezig was. Op dit moment ben ik parttime werkzaam binnen een kleinschalig kinderdagverblijf. Op deze locatie begeleid ik een groep kinderen in de leeftijd van 1,5-4 jaar.

 

Mijn doel is om kinderen te laten groeien, dit doe ik door middel van een veilige omgeving. Ook staat plezier centraal, een kind kan alleen leren wanneer het hierin plezier ervaart. Ik vind het belangrijk kinderen te ondersteunen bij de ontwikkeling van een eigen "ik" waarbij het kind kan gaan leren voelen om zichzelf te mogen zijn. Door te spelen en te bewegen met kinderen in de therapie wordt aangesloten bij de belevingswereld van het kind. Naar mijn idee levert deze aansluiting een belangrijke bijdrage bij het creëren van een omgeving die voor het kind veilig, vertrouwd en plezierig is. 

 

Als psychomotorisch kindertherapeut ben ik aangesloten bij hen de Nederlandse vereniging voor psychomotorische kindertherapie (www.nvpmkt.nl), onderdeel van de federatie vaktherapeutische beroepen (https://fvb.vaktherapie.nl). Daarbij wordt een beroepscode gehanteerd, is er een klachtenreglement en wordt er voldaan aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).