Psychomotorisch onderzoek

De behandeling start met het psychomotorisch onderzoek. Hierbij wordt het gedrag in kaart gebracht. De verschillende gedragselementen die geanalyseerd worden zijn:

  • Sensorisch
  • Motorisch
  • Emotioneel
  • Sociaal
  • Cognitief

Van al deze elementen worden de sterke en zwakke kenmerken beschreven. Vervolgens worden al de gegevens naast elkaar gelegd. Zodoende krijgt het gedrag een bepaalde betekenis en ontstaat er inzicht in het ontstaan, de aard en de ernst van de problematiek, Vanuit deze analyse kan de therapeut zien wat het kind nodig heeft en/of PMKT geïndiceerd is.