Voor wie is PMKT

Psychomotorische kindertherapie is individuele therapie voor kinderen of  mensen een met een ontwikkelingsleeftijd tot ongeveer 12 jaar die zijn vastgelopen in hun ontwikkeling en dit uiten in gedrag.  Kinderen kunnen vastlopen in hun ontwikkeling ten gevolgen van:

 • Een stoornis zoals ADHD, autisme, hechtingsproblematiek, angststoornissen en overige psychische problemen.
 • Een belemmering door een traumatische gebeurtenis in de voorgeschiedenis of de huidige leefomgeving van het kind.

 

Sociaal/ emotioneel

 • Agressief
 • Teruggetrokken gedrag
 • Moeilijk contact maken
 • (Faal)-angst
 • Gespannenheid
 • Negatief zelfbeeld
 • Affect-regulatieproblemen

Cognitief

 • Aandachtsproblemen
 • Motivatieproblemen
 • Planningsproblemen
 • Impulsiviteit
 • Informatieverwerkingsproblemen

Bewegingsdrang

 • Overbeweeglijk
 • Passiviteit
 • Onhandig of houterig
 • Weinig lichaamsbesef
 • Coördinatieproblemen