Therapie

De therapie start met het focussen op de sterke kanten van het kind. De therapeut laat zich leiden door wat het kind in beweging en spel laat zien. Het kind krijgt vertrouwen in de therapeut en zo kan het bij zwakke kanten komen, die de ontwikkeling hebben doen vastlopen. Afhankelijk van de hulpvraag van het kind kiest de therapeut voor interventies en behandeltechnieken die gericht zijn op ontwikkeling, verwerking, oplossing of ik-versterking.

De PMKT sluit met haar middelen aan bij datgene wat je bij het jonge kind van nature al aantreft; zingen, bewegen, spel en ritme. Ritme in vorm, klank en beweging kan voor veel kinderen een ondersteunende werking hebben. Deze middelen geven het kind de gelegenheid uit te drukken wat het vaak met woorden niet kan uiten. De materialen die de therapeut in de therapieruimte gebruikt zijn: bewegings-, expressie-, constructie-, muziek-, ontwikkelings- en symbolische materialen.

Met deze middelen en met behulp van deze materialen kan het kind zintuiglijke, fysieke, emotionele, sociale en cognitieve ervaringen opdoen; Het kind kan exploreren en nieuwe gedragspatronen ontwikkelen en zich eigen maken. Door het verwoorden van wat de therapeut waarneemt aan emoties en andere uitingen van het kind krijgt het kind langzaamaan meer grip op zijn/haar behoeftes en gevoelens. Vervolgens leert het zichzelf beter begrijpen en accepteren en kan het beter gaan communiceren met anderen. Het kind is in staat tot betere, passender reacties op de omgeving. Tenslotte is het in staat om op eigen kracht verder te gaan.